Ny. Festiana Sari

  • Lahir: 27 August 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,7 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Ismi Rahmat
  • Ibu: Festiana Sari
  • Dokter:

Komentar