Ny. Fitri Hidayati

  • Lahir: 24 September 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Afif Aifyanto
  • Ibu: Fitri Hidayati
  • Dokter: ,

Komentar