Ny. Fitriani

  • Lahir: 16 September 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Edi Irwansyah
  • Ibu: Fitriani
  • Dokter: ,

Komentar