Ny.Desi Amalia

  • Lahir: 3 September 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,2 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Ahmad Torik
  • Ibu: Desi Amalia
  • Dokter: ,

Komentar