Ny.Fitriyani

  • Lahir: 3 September 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Dian Syahferi
  • Ibu: Fitriyani
  • Dokter:

Komentar