Ny. Ika Maharani

  • Lahir: 22 September 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Hendra Setiawan
  • Ibu: Ika Maharani
  • Dokter: , ,

Komentar