Ny. Indrhy Astikha

  • Lahir: 2 October 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: M. Adenan
  • Ibu: Indrhy Astikha
  • Dokter:

Komentar