Ny. Junita

  • Lahir: 16 May 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Sunardi Hasan
  • Ibu: Junita
  • Dokter:

Komentar