Ny. Linda Bela Sari

  • Lahir: 11 October 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 45 cm
  • Ayah: Ahmad Yoga Perdana
  • Ibu: Linda Bela Sari
  • Dokter: , ,

Komentar