Ny. Linda Ristiani

  • Lahir: 9 October 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Dwi Idil
  • Ibu: Linda Ristiani
  • Dokter:

Komentar