Ny.Lisa Maeifiati

  • Lahir: 8 September 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Ahmad rantono
  • Ibu: Lisa Maeifiati
  • Dokter: ,

Komentar