Ny. Marlina

  • Lahir: 16 October 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Bomi Irawan
  • Ibu: Marlina
  • Dokter:

Komentar