Ny. Marriana

  • Lahir: 21 October 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: M. Ali Husin
  • Ibu: Marriana
  • Dokter: ,

Komentar