Ny. Melta Oktarina

  • Lahir: 6 September 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Riski Gusti Palingga
  • Ibu: Melta Oktarina
  • Dokter:

Komentar