Ny.Neliwati

  • Lahir: 9 September 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,7 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Faisal
  • Ibu: Neliwati
  • Dokter: , ,

Komentar