Ny.Novilianti

  • Lahir: 8 September 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Erwin Boy
  • Ibu: Novilianti
  • Dokter: , ,

Komentar