Ny. Nur Aini

  • Lahir: 6 October 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 4,0 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: A Firdaus
  • Ibu: Nur Aini
  • Dokter:

Komentar