Ny.Nurul Ani

  • Lahir: 4 September 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 1,7 kg
  • Tinggi badan: 41 cm
  • Ayah: A. Barliansyah
  • Ibu: Nurul Ani
  • Dokter:

Komentar