Ny. Nyimas Hanina

  • Lahir: 3 June 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,9 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Fuad Solikhun Falah
  • Ibu: Nyimas Hanina
  • Dokter:

Komentar