Ny. Oktaviani

  • Lahir: 13 November 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,7 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Ari Irawan
  • Ibu: Oktaviani
  • Dokter:

Komentar