Ny. Rahmita

  • Lahir: 11 July 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Sandy
  • Ibu: Rahmita
  • Dokter:

Komentar