Ny. Rama Melati

  • Lahir: 1 October 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Hapis Ashad
  • Ibu: Rama MElati
  • Dokter:

Komentar