Ny. Rani Handayani

  • Lahir: 29 December 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,6 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Ahmad Isnadi
  • Ibu: Rani Handayani
  • Dokter: ,

Komentar