Ny. Rani Kurnia Sari

  • Lahir: 9 October 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Dani Prima
  • Ibu: Rani Kurnia Sari
  • Dokter:

Komentar