Ny. Resa Kurniyanti

  • Lahir: 20 September 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,5 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Reza Andihtya Putra Aji
  • Ibu: Resa Kurniyanti
  • Dokter:

Komentar