Ny.Riska Yunita

  • Lahir: 6 September 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,4 kg
  • Tinggi badan: 51 cm
  • Ayah: Ingki Adi Saputra
  • Ibu: Riska Yunita
  • Dokter: ,

Komentar