Ny. Rista Purnama Sari

  • Lahir: 11 November 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,2 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Raloysius
  • Ibu: Rista Purnama Sari
  • Dokter: ,

Komentar