Ny. Roza Novalia

  • Lahir: 5 July 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,3 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Santun Irawaan
  • Ibu: Roza Novalia
  • Dokter:

Komentar