Ny. Ruby Amalia

  • Lahir: 28 August 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Merdiansa
  • Ibu: Ruby Amalia
  • Dokter:

Komentar