Ny. Rumiana

  • Lahir: 18 September 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Ahmad Kailani
  • Ibu: Rumiana
  • Dokter:

Komentar