Ny. Sarifah Nabila

  • Lahir: 28 August 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,0 kg
  • Tinggi badan: 45 cm
  • Ayah: Ahmad Vikri
  • Ibu: Sarifah Nabila
  • Dokter:

Komentar