Ny. Sasmita

  • Lahir: 9 October 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,4 kg
  • Tinggi badan: 44 cm
  • Ayah: Ahmad Fauzi
  • Ibu: Sasmita
  • Dokter: , ,

Komentar