Ny. Silviana

  • Lahir: 7 September 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 4,0 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Rio Ganda Hidayatullah
  • Ibu: Silviana
  • Dokter:

Komentar