Ny. Siska Ariani

  • Lahir: 8 October 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,9 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Iwan Subakja
  • Ibu: Siska Ariani
  • Dokter:

Komentar