Ny. Susana Aprilia

  • Lahir: 10 October 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Darmin
  • Ibu: Susana Aprilia
  • Dokter: ,

Komentar