Ny. Suwarni

  • Lahir: 7 July 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,4 kg
  • Tinggi badan: 45 cm
  • Ayah: Suwarno
  • Ibu: Suwarni
  • Dokter:

Komentar