Ny. Suyenti

  • Lahir: 18 August 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,4 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Hendico Tjoa
  • Ibu: Suyenti
  • Dokter:

Komentar