Ny. Titin Damayanti

  • Lahir: 27 August 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,9 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Achmad Arief
  • Ibu: Titin Damayanti
  • Dokter:

Komentar