Ny. Wian Dwika

  • Lahir: 21 November 2021
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Dwiko Prasetya
  • Ibu: Wian Dwika
  • Dokter:

Komentar