Ny. Winarti

  • Lahir: 6 October 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,6 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Mursalin
  • Ibu: Winarti
  • Dokter:

Komentar