Ny. Winda Sahara

  • Lahir: 28 September 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,2 kg
  • Tinggi badan: 47 cm
  • Ayah: Haikal Nizar
  • Ibu: Winda Sahara
  • Dokter:

Komentar