Ny. Wiwin Angraini

  • Lahir: 21 September 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Rico Saputra Guna Wijaya
  • Ibu: Wiwin Angraini
  • Dokter:

Komentar