Ny. Wulandari

  • Lahir: 11 September 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,7 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Jemi Andri
  • Ibu: Wulandari
  • Dokter:

Komentar