Ny. Yeni Oktavia

  • Lahir: 6 October 2018
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,4 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Aidil Apriansah
  • Ibu: Yeni Oktavia
  • Dokter:

Komentar