Ny. Yuliana

  • Lahir: 10 May 2018
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,1 kg
  • Tinggi badan: 48 cm
  • Ayah: Adi Fitra
  • Ibu: Yuliana
  • Dokter:

Komentar