Ny. Yuni Holiba

  • Lahir: 30 November 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,2 kg
  • Tinggi badan: 44 cm
  • Ayah: Rendianto Tionanda
  • Ibu: Yuni Holiba
  • Dokter: ,

Komentar