Ny. Zakia Fitri

  • Lahir: 11 October 2021
  • Jenis kelamin: Perempuan
  • Berat badan: 3,5 kg
  • Tinggi badan: 49 cm
  • Ayah: Sudiomo
  • Ibu: Zakia Fitri
  • Dokter: , ,

Komentar