R.M. Khalid Ghani

  • Lahir: 23 January 2013
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 2,8 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: R. M. Zulfaldy
  • Ibu: Yona Wahyuni Kemala
  • Dokter:

Komentar