RAFII FATHI FADHILA

  • Lahir: 19 August 2013
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,4 kg
  • Tinggi badan: 46 cm
  • Ayah: Yuddi Kurnianto
  • Ibu: Wati Sari
  • Dokter:

Komentar