RAJA MUHAMAD ZILLDJIANDRA

  • Lahir: 8 May 2013
  • Jenis kelamin: Laki-laki
  • Berat badan: 3,25 kg
  • Tinggi badan: 50 cm
  • Ayah: Raja Rizwansyah
  • Ibu: Falda Savitri
  • Dokter:

Komentar